Van bron tot sproeier
Voor het gehele traject van bron tot sproeier hebben wij een oplossing voor uw specifieke beregeningswensen. Het boren van een bron, het plaatsen van voorraadsilo's, waterbassins of het installeren van aanzuigfilters voor oppervlaktewater, behoort onder andere tot de mogelijkheden die wij u kunnen aanbieden Het hart van de installatie vormt de pomp. Bronpompen, dompelpompen, trekkerpompen, centrifugaalwaterpompen en zelfaanzuigende pompen. Iedere pomp heeft zij eigen functie en pompkarakteristiek. De juiste pomp is het begin van een goed werkend systeem .

Land- en tuinbouw

In de land en tuinbouw vindt men een breed scala aan beregeningstoepassingen. Van eenvoudige handbediende installaties, tot volledige geautomatiseerde beregeningssystemen aangestuurd onder windows.
Wij verzorgen de systemen voor de:

 • glastuinbouw
 • containervelden
 • boomkwekerij
 • nachtvorstberegening in de fruitteelt en boomkwekerij
 • ecologische land- en tuinbouw
 • vollegrondstuinbouw 

Sport en recreatie

Vele sportvelden zijn afhankelijk van een goede waterhuishouding. Hierbij speelt de beregening, ook in Nederland, een belangrijke rol. Wij hebben ruime ervaring met automatische of semi-automatischeberegeningssystemen op:

 • tennisbanen
 • hockyvelden
 • voetbalvelden
 • golfbanen

Een goede waterverdeling en waterhoeveelheid is van groot belang voor de conditietoestand van de velden c.q. banen. Het gebruik van de juiste sproeier op de juiste plek, gecombineerd met een beregeningscomputer dragen bij tot een perfect speelterrein.

Parken en tuinen

Een mooie tuin of een uitgestrekt park brengt zonder meer een hoop werk met zich mee. Een uitgekiende beregening geeft een grote verlichting in de arbeid en een weelderige groei van planten en struiken. Voor de tuinen en parken zijn er afzonderlijke gazonsproeiers, bordersproeiers en druppelbevloeiing in een grote varieteit. Iedere tuin en park heeft zijn eigen karakter en daar stemmen wij de beregening op af.

Naast beregening hebben wij een uitgebreide serie vijverfonteinen en beluchters. Deze dragen niet alleen bij tot een verfraaiing van de tuin en park, maar zorgen tevens voor zuurstofverrijking van het water.

Industrie

Voor de industrie leveren wij vooral watersystemen voor het reinigen van de producten. Wij installeren complete installaties vanaf de waterbron tot het reiniginssysteem.

U kunt ons vinden in: 

 • groenteverwerkende bedrijven
 • bloembolsorteer bedrijven
 • betonindustrie
 • voedingsmiddelen sector
 • vlees- en visverwerking